Het opploegen !

De eerste voorbereidingen voor het nieuwe aspergeseizoen zijn weer begonnen “het opploegen”.

Het tijdstip waarop enkele stengels aan het uitlopen zijn. Bij het opploegen mogen zo weinig mogelijk wortels worden beschadigd. Daarom moeten de schijven enigszins breed zijn gesteld, zodat de grond wat breder wordt weggehaald en niet al te diep uit de laag waarin zich veel wortels bevinden. Op ieder bed moet de grond in principe worden opgeploegd tot ongeveer 35 cm boven de kop van de plant. Bezakt blijft er dan 30 a 32 cm over. De bedden mogen noch aan de bovenkant, noch aan de zijkanten te vast worden aangedrukt, omdat dan teveel kromme stengels ontstaan en de stekers hiervan veel hinder bij de oogst ondervinden. Er moet recht worden opgeploegd, zodat de planten in het midden van het bed zitten.

Comments are closed.